Nascholingen in huis

Cursussen op kantoor
Neem contact op

Elke kwartaal organiseren wij voor onze apothekers 1 of 2 geaccrediteerde cursussen op kantoor in Baarn in samenwerking met PAOfarmacie.

PAOfarmacie is een samenwerkingsverband tussen het Departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU), het Universitair Centrum voor Farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen / Faculteit  Geneeskunde van de Universiteit Leiden (LUMC), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging van Nederlandse Industrieapothekers (NIA) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).

Op deze avonden worden diverse thema’s besproken waaronder veel farmaceutisch inhoudelijke onderwerpen en ook - als gevolg van de transitie in de zorg en de farmacie - steeds meer onderwerpen die te maken hebben met je (nieuwe) rol als zorgverlener, met de organisatie van de zorg en met het management van het werk.

Deze informatieve en interactieve avonden zorgen tevens voor een hecht teamverband met mede PharmaLead collega’s.

Neem contact op

Jonne Graauw

Junior Recruiter
Neem contact op