Intervisie

Persoonlijke ontwikkeling
Neem contact op

PharmaLead vindt opleiding en nascholing en het verder ontwikkelen als professional zeer belangrijk. Naast de reguliere mogelijkheden voor training (o.a. CME-online, Online Academy, InHouse PAO farmacie en invulling nascholingsdagen naar eigen behoefte) faciliteren we vanuit PharmaLead per regio onderlinge Apothekers intervisiegroepen.

De intervisie heeft tot doel ontwikkeling van persoonlijk functioneren binnen het werk door het bespreken van casuïstiek met collega PharmaLead apothekers en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen. Bij intervisie komen vragen aan bod zoals: hoe verhoud ik mij tot de eisen die mijn vak aan mij stelt? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Waarover wil ik bijleren? Waar loop ik tegenaan bij het aansturen van mijn assistenten? Hoe positioneer ik mij in een nieuwe opdracht & andere omgeving?  Wat ervaar ik tijdens de interactie met artsen? Waarvoor neem ik verantwoordelijkheid en waarvoor niet? Bij intervisie wordt gewerkt in kleine groepen van gemiddeld vijf tot acht apothekers onder begeleiding van een ervaren coach.

Sinds 1 januari 2015 is toetsing voor apothekerspecialisten een verplicht onderdeel van de herregistratie. Dit kan bijvoorbeeld middels intervisie. Daarnaast is het een laagdrempelige en vertrouwde manier om met PharmaLead collega’s intensief contact te hebben.

Neem contact op

Jonne Graauw

Junior Recruiter
Neem contact op