Referentie: IQVIA Nederland

"Om onze ondersteuning van en samenwerking met (poliklinische) apotheken en ziekenhuizen te verbeteren hebben we de hulp van PharmaLead ingeroepen. Jordi Butterhoff heeft dit project geleid.

Door Jordi’s expertise en vermogen zijn kennis en kunde om te zetten in praktisch te implementeren projecten en plannen hebben we onze services veel beter op de behoefte van de klant weten af te stemmen. Jordi kan met zijn analytisch denk vermogen boven de materie staan, de probleemstelling duidelijk naar voren brengen en met zijn kennis van de markt tot praktisch en ook innovatieve toepasbare oplossingen komen.

De hulp van PharmaLead heeft ons precies gebracht wat we ervan verwacht hebben.", Menno Rijk general manager IQVIA Nederland.

IQVIA