Receptenservice

Goede patiëntenzorg begint bij het vakkundig controleren van de verstrekte recepten, beoordelen van de afgehandelde medicatiebewakingssignalen en het beantwoorden van farmaceutisch inhoudelijke vragen. Volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) dienen recepten binnen 12 uur na aflevering te zijn gecontroleerd.

De Receptenservice van PharmaLead biedt uitkomst voor openbare- en poliklinische apotheken, apotheekhoudende huisartsen en dienstapotheken op momenten dat er geen apotheker beschikbaar is of kan zijn door bijvoorbeeld een lang weekend, (school)vakantie, cursusdagen of ziekte.

Via de Receptenservice verzorgt PharmaLead de receptcontrole, medicatiebewakingssignalen en optioneel telefonisch achterwacht op afstand voor jouw apotheek.

Voordelen

  • Verstrekte recepten en medicatiebewakingssignalen worden altijd dezelfde dag gecontroleerd;
  • Mogelijkheid tot het beantwoorden van vragen op afstand;
  • De apotheker kan een vrije dag plannen;
  • De apotheker krijgt de mogelijkheid om tijd te creëren voor andere taken in de apotheek;
  • De kosten zijn lager dan (fysieke) inhuur van een interim apotheker.
Ik ga akkoord met de privacy statement