Privacy statement

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk!

PharmaLead is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacystatement. Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, bijvoorbeeld via onze website, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacyreglement.
PharmaLead neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van PharmaLead tussen zit, worden genomen.

Contactgegevens:
www.pharmalead.nl
Luitenant Generaal van Heutszlaan 8
3743 JN Baarn
035 543 02 34


Persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website. We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerd contact. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt in een nieuwe uitdaging bij ons, conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heb jij geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van jou verwerken om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PharmaLead verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • Geslacht
  • CV
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

PharmaLead vindt het belangrijk transparant te zijn. Hieronder wordt weergegeven met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. PharmaLead verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen aan de hand van je sollicitatie.
  • PharmaLead volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Na de sollicitatieperiode zullen jouw persoonsgegevens gedurende twee jaar in portefeuille worden gehouden, waarna ze automatisch worden verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PharmaLead zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals onze systeembeheerders, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PharmaLead blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PharmaLead en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@pharmalead.nl.
 

Technische gegevens en cookies
PharmaLead gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PharmaLead gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

PharmaLead wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PharmaLead neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Service Center of via administratie@pharmalead.nl