Medicatiereviews

Een medicatiebeoordeling, of ook wel medicatiereview, geeft een actueel beeld van het huidige geneesmiddelgebruik van een persoon. Hierbij worden eventuele problemen en verbeteringen in kaart gebracht, resulterend in een behandelplan of behandeladvies. De informatie die nodig is voor het beoordelen van de medicatie komt van een arts, apotheker en patiënt.

Tegenwoordig stellen de richtlijnen van apotheker en huisarts medicatiebeoordelingen bij kwetsbare patiënten min of meer verplicht. De inspectie (IGJ) geeft sinds enkele jaren minimumeisen per praktijk en controleert hierop.

PharmaLead heeft een team van ervaren apothekers en farmaciestudenten die voor jou medicatiereviews kunnen doen. Neem contact op met ons op voor meer informatie.

Ik ga akkoord met de privacy statement